Бресница

Село Бресница

Сеоско насеље Бресница једно је од најстаријих у Србији и на Балкану. Гледајући државну карту Србије из доба моћних Немањића , уочава се да је једино насеље од Жиче до моравског Градца (садашњег Чачка) Брестница (Бресница). Жртвеник пронађен у бресничком атару Аниште стар је седам хиљада година, а фигура бога Меркура потиче пре хиљаду и седам стотина година. Храм у Бресници, на чијем темељу је подигнута стара црква, потиче из треће деценије осамнаестог века и био је једини центар духовности од Рудника до Западне Мораве.

Име овог пространог, питомог и плодног шумадијског села није поуздано разјашњено. Како је Шумадија у давној прошлости била прекривена густим шумама – сеоска насеља која су била раштркана по пропланцима носе имена која означавају шуму и шумско дрвеће. Стога се сматра да назив Бресница потиче од бреста, јер се Бресница у тринаестом веку помиње као „Брестница“. Глас „т“ се изгубио ради лакшег изговора. Налази се на раскршћу путева који воде према градовима: Чачку, Краљеву и Крагујевцу. Захвата преко 30km2 и једно је од распрострањенијих села у општини Чачак.

Погледајте где се Бресница налази